top of page

הפרויקטים של

פייר פלאנט

עמותת פייר פלאנט פועלת באתיופיה ובטנזניה    
במהלך שמונה שנות פעילות -
הקמנו 4 מרכזי הדרכה ב-3 אזורים אגרו-אקלימיים שונים ברחבי אתיופיה ובטנזניה,
הפעלנו 12 שדות מחקר והדגמה באתיופיה ובטנזניה,
הכשרנו יותר מ-130 מדריכים חקלאיים מקומיים שממשיכים את ההדרכות באופן עצמאי.
הדרכנו יותר מ-1,600 חקלאי מודל בשדותיהם באופן אינטנסיבי, בשיתוף עם צוותי ההדרכה המקומיים.
יותר מ- 75,000 חקלאים קטנים עברו לשימוש בזנים מקצועיים כתוצאה מפעילותנו
ומעל 160 מתנדבים תרמו מזמנם ומרצם להצלחת הפרויקטים.

עד היום 480 אלף אנשים יצאו ממעגל הרעב והעוני ומתפרנסים בכבוד בזכות העשייה של עמותת פייר פלאנט.

אתיופיה

מרכזי ההדרכה מייצגים מגוון אזורי אקלים, מגוון משתנה של מזיקים ומחלות והרגלי עבודה ותרבות שונים האופייניים לכל אזור. היכנסו להכיר כל אחד מארבעת אתרי הפעילות בהם פייר פלאנט פעילה מאז שנת 2012.

טנזניה

אנחנו מתחילים את צעדינו הראשונים בטנזניה בעיר מורוגורו שנמצאת באזור גידול הירקות המרכזי של טנזניה.

אנו עושים זאת בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה הטנזנית לחקלאות Sokoine.

bottom of page