top of page

הפתרון שלנו

התוצאה

 יבול רב

הכנסה גבוהה

ביטחון תזונתי וכלכלי

אנשים יוצאים ממעגל הרעב והעוני

הדרך

מבחני זנים

שדה הדגמה

הדרכת חקלאים בשדותיהם

עבודה עם גופים מקומיים

הפתרון

חיבור בין הזרעים הטובים בעולם

 

לבין החקלאים העניים בעולם

הבעיה

זרעים באיכות נמוכה

יבול נמוך

חוסר בטחון תזונתי ועוני

אם לא נעשה דבר - המצב רק ילך ויחמיר

הבעיה

זרעים באיכות נמוכה - זרעים מקומיים רגישים למחלות ומזיקים ובעלי חיי מדף קצרים.

יבול נמוך - היבול הממוצע של ירקות מזנים מקומיים מגיע לפחות מ-20% מפוטנציאל היבול האפשרי של זנים מקצועיים.

תת תזונה ועוני - ההכנסה השנתית של משפחות החקלאים היא כ-800$ לשנה (פחות מ – 0.5$ לנפש ליום!). שדותיהם משמשים לחקלאות קיומית, שינויי אקלים ומתקפות מזיקים פתאומיות מאיימים על עצם קיומם.

מעל 7 מיליון אנשים באתיופיה בלבד סובלים מתת תזונה.

הפתרון

זרעים באיכות גבוהה - זנים מקצועיים באיכות גבוהה מתאימים לתנאי סביבה קשים ובעלי עמידויות למגוון רחב של מזיקים ומחלות, היבולים בעלי איכות גבוהה וחיי מדף ארוכים המאפשרים מינימום הפסדים לאחר הקטיף וקבלת מחירים גבוהים בשוק.

התוצאה

יבול גבוה - בזכות השימוש בזנים מקצועיים ובידע מקצועי, החקלאים המקומיים מגדילים את היבול עד פי 5.

תזונה והכנסה - ירקות המיוצרים באופן מקומי מאפשרים למשפחות החקלאים ולקהילות המקומיות ליהנות מתזונה משופרת.
היבול המשופר והאיכותי יותר מגדיל את הרווח של החקלאים הקטנים עד פי 8 ליחידת שטח.
מגידול ירקות באיכות גבוהה בעונה אחת (כ-6 חודשים), על שדה קטן של 1,000 מ"ר, החקלאים מייצרים רווחים כלכליים גבוהים אשר מכפילים את ההכנסה השנתית הממוצעת של משפחותיהם ומאפשרים להם להתפרנס בכבוד ובאופן בר קיימא.

בזכות פעילות העמותה עד כה, יותר מ- 480 אלף אנשים באתיופיה יצאו ממעגל הרעב והעוני.

הדגמה

הדגמת שיטות חקלאיות משופרות במרכזי ההכשרה שלנו כגון מחזור זרעים, הדליה, דישון נכון, השקיה בטפטוף, ועוד.
אנו מאמינים בפוטנציאל של החקלאים הקטנים, עוזרים להם לבנות את יכולותיהם ומאפשרים להם להגיע לצמיחה כלכלית בת-קיימא ולהתפרנס בכבוד מאדמתם.

עבודה עם גופים מקומיים

עבודה בשיתוף פעולה הדוק עם אוניברסיטאות מקומיות ומשרדי החקלאות האזוריים במטרה להגדיל את כמות החקלאים המקבלים את הידע ובכך גם להרחיב את השפעת הפרויקט.

הכשרת מומחים מקומיים להדרכת חקלאים קטנים והענקת ידע וכלים להדרכה חקלאית לשיפור שיטות הגידול המקומיות.

הדרכות לחקלאים

1. פיתוח פרוטוקולים והנחיות גידול עבור מספר סוגי ירקות, בהתאמה לכל אזור, ותרגום ההנחיות לשפות מקומיות.

2. הדרכת מאות חקלאי מודל בכל שנה כיצד לשפר את היבול באמצעות הזנים שנמצאו אופטימלים במבחני הזנים.

3. ביקור בשדות כל חקלאי המודל מדי שבוע במהלך עונת הגידול, ומתן המלצות והכוונה.
4. הנגשת זרעים טובים לחקלאים קטנים באפריקה בשיתוף פעולה עם חברות הזרעים השותפות.

מבחני זנים

בדיקת היבול ואיכות התוצרת של זנים שונים מחברות הזרעים השותפות שלנו, בתנאים מקומיים, תוך שימוש בשיטות גידול מסורתיות ובידע מקצועי.
על ידי שימוש בזרעים טובים יותר ובידע מתקדם, החקלאים המקומיים יכולים להגדיל את היבול שלהם יותר מפי חמש.

הדרך

התוצאה

אנשים

בזכות פעילות העמותה עד כה, יותר מ- 480 אלף אנשים באתיופיה יצאו ממעגל הרעב והעוני.

ביטחון תזונתי וכלכלי

1. תזונת המשפחות והקהילות המקומיות משתפרת משמעותית 

2. הרווחים הכלכליים מכפילים את ההכנסה השנתית של משפחות החקלאים.

הכנסה

החקלאים מגדילים את הרווחים שלהם עד פי 8 ליחידת שטח

יבול

החקלאים מגדילים את היבול שלהם עד פי 5

זרעים

יותר זנים מקצועיים קיימים ונגישים עבור חקלאים קטנים, 

כאשר זרעים איכותיים הם התשומה החשובה ביותר להצלחת החקלאי בגידול יבוליו

(דו"ח הבנק העולמי 2017)

bottom of page