top of page

אודותינו

המשימה שלנו

המשימה של פייר פלאנט היא לספק בטחון תזונתי והזדמנויות כלכליות חדשות למיליונים הלכודים במעגל העוני. 
אנו עושים זאת באמצעות הדרכה והעברת טכנולוגיה באופן ייחודי  - מצד אחד אנו מאפשרים לחקלאים קטנים גישה לזני הירקות האיכותיים ביותר בעולם, המתאימים לצורכיהם. 
ומצד שני אנו מדריכים אותם, בשדות שלהם, כיצד להשתמש בזרעים אלה במינימום שינויים בשיטות הגידול המסורתיות שלהם.

בכך אנחנו מאפשרים למשפחות החקלאים להתקיים בכבוד מאדמתם, ליהנות מתזונה בריאה ולהגיע לעצמאות כלכלית.

החזון שלנו

מיליוני אנשים במדינות מתפתחות לכודים במעגל אכזרי של רעב ועוני.

מיליוני החקלאים במדינות אלו אינם מצליחים לייצר מספיק מזון לעצמם ולקהילות המקומיות, הם סובלים מתזונה לקויה ואינם מצליחים להתפרנס מחקלאות.

עמותת פייר פלאנט פועלת על מנת לעזור להם לצאת ממעגל העוני תוך שהיא מאפשרת להם להגיע לביטחון תזונתי וליהנות מהזדמנויות כלכליות חדשות.

bottom of page