top of page
FP_FEB19 (8 of 23).jpg

חקלאים מספרים

עד כה הדרכנו מעל 1,600 חקלאי מודל באתיופיה.
בממוצע, החקלאים שלנו הגדילו את היבול שלהם פי 5 מהממוצע ברחבי המדינה, והמצטיינים הצליחו להעלות את היבול אפילו פי 10! 
ההכנסה הממוצעת של החקלאים גדלה פי 8 ליחידת שטח, תזונת המשפחות והקהילות המקומיות השתפרה משמעותית, והרווחים הכלכליים הכפילו את ההכנסה השנתית של משפחות החקלאים, אשר יכולות להמשיך ולהתפרנס בכבוד ובאופן בר קיימא מאדמתם.
בזכות פעילות העמותה עד כה, יותר מ- 480 אלף אנשים באתיופיה יצאו ממעגל הרעב והעוני ומתפרנסים בכבוד.

בתום עונת ההדרכה, חקלאים שיתפו אותנו בתחושות ובמחשבות שלהם:

bottom of page