top of page

בוטאג'ירה

Asset%25209_edited_edited.png

עד היום בבוטרג'ירה

163

חקלאי מודל הודרכו

66

מתנדבים

42

מדריכים ומומחים מקומיים הודרכו

ממוקמת ברמה הדרום-מרכזית באתיופיה והאקלים בה קר באופן יחסי.
במהלך 6 שנות הפעילות של פייר פלאנט בבוטאג'ירה, צברנו ניסיון ופיתחנו שיטות הדרכה יעילות שאנו חולקים עם השותפים המקומיים שלנו.
באמצעות הגישה לזרעים טובים יותר ובעזרת ההדרכה והידע מקצועי שלנו, חקלאים קטנים בבוטאג'ירה הגדילו את תוצרתם וההכנסותיהם.
בשנת 2019 העברנו את האחריות לפרוייקט למשרד החקלאות המקומי.

רוצה להצטרף אלינו?

בואו להתנדב

בפייר פלאנט!

עבודה עם הקהילה המקומית

כדי להצליח ליצור השפעה חיובית, יש להבין באופן מעמיק את הצרכים המקומיים. בעבודה משותפת עם הקהילה המקומית, הצוותים שלנו מוצאים את השותפים הטובים ביותר, ממפים ביחד אתם את הצרכים, מפתחים את הפתרונות הטובים ביותר לצרכים המקומיים ועובדים ביחד על מנת לשפר את היבולים ואת הפרנסה של החקלאים המקומיים.

bottom of page