top of page
IMG-20180205-WA0002.jpg
Asset%209_edited.png

כל תרומה משפיעה!

תרומתך תספק תמיכה משמעותית לשיפור מצבם התזונתי והכלכלי של מעל 75,000 אנשים באתיופיה ובטנזניה.


בזכותך תתאפשר לחקלאים ולמשפחותיהם הזדמנות לצאת ממעגל הרעב והעוני ובכך יוכלו לתת לילדיהם עתיד טוב יותר.

Asset%2525208_edited_edited_edited.png

רוצה לתרום ולסייע

לאנשים באפריקה לצאת ממעגל הרעב והעוני?

Asset 6.png
bottom of page