top of page

הידע שלנו

חוברות גידול

Tomato & Pepper Guidelines 3rd.jpg

חוברת גידול עגבניה ופלפל חריף

(אנגלית)

Cabbage Guidelines.jpg

חוברת גידול כרוב

(אנגלית)

Onion Guidelines.jpg

חוברת גידול בצל

(אנגלית)

לצד הגישה לזנים הטובים בעולם, אנו רואים חשיבות רבה בהעברת ידע מקצועי הקיים בשפע בעולם המפותח, אל המדינות המתפתחות.
לשם כך, יצרנו חומרי הדרכה וידע מקצועי רב, אשר משמש את המתנדבים, המדריכים המקומיים ואת החקלאים שאיתם אנחנו עובדים.
החוברות מכילות תמונות ואיורים אשר מסייעים בגישור על פערי השפה ועל אי ידיעת קרוא וכתוב של חקלאים רבים במדינות מתפתחות.

חוברות זיהוי מזיקים ומחלות

Asset%209_edited.png
Fair Planet pest and disease identificat

חוברת זיהוי מזיקים ומחלות עגבניה ופלפל חריף

(אנגלית)

Cabbage pest and disease identification

חוברת זיהוי מזיקים ומחלות כרוב

(אנגלית)

Onion pest and disease identification gu

חוברת זיהוי מזיקים ומחלות בצל

(אנגלית)

הדרכה

חוברת מערכי הדרכה למתנדב.jpg

חוברת מערכי הדרכה למתנדב

(עברית)

סרטוני הדרכה

Growing Tomatoes Part 1 - Transplanting

Growing Tomatoes Part 1 - Transplanting
Growing Tomatoes Part 1 - Transplanting

Growing Tomatoes Part 1 - Transplanting

03:25
Play Video
Growing Tomatoes Part 2 - Trellising

Growing Tomatoes Part 2 - Trellising

03:31
Play Video
Growing Tomatoes Part 3 - Plant Protection

Growing Tomatoes Part 3 - Plant Protection

03:48
Play Video
Growing Tomatoes Part 4 - Safe Spraying for Pest Control

Growing Tomatoes Part 4 - Safe Spraying for Pest Control

03:14
Play Video
bottom of page