top of page

הידע שלנו

חוברות גידול

Tomato & Pepper Guidelines 3rd.jpg

חוברת גידול עגבניה ופלפל חריף

(אנגלית)

Cabbage Guidelines.jpg

חוברת גידול כרוב

(אנגלית)

Onion Guidelines.jpg

חוברת גידול בצל

(אנגלית)

חוברות זיהוי מזיקים ומחלות

לצד הגישה לזנים הטובים בעולם, אנו רואים חשיבות רבה בהעברת ידע מקצועי הקיים בשפע בעולם המפותח, אל המדינות המתפתחות.
לשם כך, יצרנו חומרי הדרכה וידע מקצועי רב, אשר משמש את המתנדבים, המדריכים המקומיים ואת החקלאים שאיתם אנחנו עובדים.
החוברות מכילות תמונות ואיורים אשר מסייעים בגישור על פערי השפה ועל אי ידיעת קרוא וכתוב של חקלאים רבים במדינות מתפתחות.

Fair Planet pest and disease identificat

חוברת זיהוי מזיקים ומחלות עגבניה ופלפל חריף

(אנגלית)

Cabbage pest and disease identification

חוברת זיהוי מזיקים ומחלות כרוב

(אנגלית)

Onion pest and disease identification gu

חוברת זיהוי מזיקים ומחלות בצל

(אנגלית)

הדרכה

חוברות גידול
חוברות זיהוי מזיקים ומחלות
חוברת מערכי הדרכה למתנדב.jpg

חוברת מערכי הדרכה למתנדב

(עברית)

עזרי הדרכה
bottom of page