top of page

הפתרון שלנו

הדרך

הפתרון

הבעיה

זרעים באיכות נמוכה

יבול נמוך

יצירת גשר בין הזרעים הטובים בעולם לבין החקלאים העניים בעולם

מבחני זנים

שדה הדגמה

הדרכת חקלאים בשדותיהם

עבודה עם גופים מקומיים

חוסר בטחון תזונתי

ועוני

אם לא נעשה דבר - המצב רק ילך ויחמיר

הבעיה

זרעים באיכות נמוכה - זרעים מקומיים רגישים למחלות ומזיקים ובעלי חיי מדף קצרים.

יבול נמוך - היבול הממוצע של ירקות מזנים מקומיים מגיע לפחות מ-20% מפוטנציאל היבול האפשרי של זנים מקצועיים.

תת תזונה ועוני - ההכנסה השנתית של משפחות החקלאים היא כ-800$ לשנה (פחות מ – 0.5$ לנפש ליום!). שדותיהם משמשים לחקלאות קיומית, שינויי אקלים ומתקפות מזיקים פתאומיות מאיימים על עצם קיומם.

מעל 7 מיליון אנשים באתיופיה בלבד סובלים מתת תזונה.

התוצאה

הדרך

הפתרון

זרעים באיכות גבוהה והדרכה חקלאית מקצועית - זנים מקצועיים באיכות גבוהה מתאימים לתנאי סביבה קשים ובעלי עמידויות למגוון רחב של מזיקים ומחלות, היבולים בעלי איכות גבוהה וחיי מדף ארוכים המאפשרים מינימום הפסדים לאחר הקטיף וקבלת מחירים גבוהים בשוק.

זרעים

בעקבות פעילות העמותה, יותר ויותר זנים מקצועיים קיימים ונגישים עבור החקלאים הקטנים. זרעים איכותיים הם התשומה החשובה ביותר להצלחת החקלאי בגידול יבוליו

(דו"ח הבנק העולמי 2017).

הדגמה

במרכזי ההכשרה שלנו אנו מדגימים שיטות חקלאיות משופרות כגון מחזור זרעים, הדליה, דישון נכון, השקיה בטפטוף, ועוד.

אנו מאמינים בפוטנציאל של החקלאים הקטנים, עוזרים להם לבנות את יכולותיהם ומאפשרים להם להגיע לצמיחה כלכלית בת-קיימא ולהתפרנס בכבוד מאדמתם.

עבודה עם גופים מקומיים

אנו מבקרים בשדה של כל אחד מחקלאי המודל שלנו, מדי שבוע, במהלך כל עונת הגידול, ומספקים המלצות והכוונה לגידול נכון.

אנו מכשירים מומחים מקומיים להדרכת חקלאים קטנים ונותנים להם ידע וכלים להדרכה חקלאית לשיפור שיטות הגידול המקומיות.

אנו מפתחים פרוטוקולים והנחיות גידול עבור כל סוג של ירק, בהתאמה לכל אזור, ומתרגמים את ההנחיות לשפות מקומיות.

אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם אוניברסיטאות מקומיות ומשרדי החקלאות האזוריים במטרה להגדיל את כמות החקלאים המקבלים את הידע ובכך גם להרחיב את השפעת הפרויקט.

הדרכות לחקלאים

אנו מדריכים בכל שנה מאות חקלאי מודל כיצד לשפר את היבול באמצעות הזנים שנמצאו בעלי הביצועים הטובים ביותר בתנאים המקומיים.

ביחד עם חברות הזרעים השותפות, אנו דואגים שהזרעים הטובים ביותר יהיו נגישים לחקלאים הקטנים באפריקה.

מבחני זנים

אנו בודקים את היבול ואיכות התוצרת של זנים שונים מחברות הזרעים השותפות שלנו, בתנאים מקומיים, תוך שימוש בשיטות גידול מסורתיות ובידע מקצועי.

על ידי שימוש בזרעים טובים יותר ובידע מתקדם, החקלאים המקומיים יכולים להגדיל את היבול שלהם יותר מפי חמש.

אנשים

בזכות פעילות העמותה עד כה, יותר מ- 480 אלף אנשים באתיופיה יצאו ממעגל הרעב והעוני.

התפרנסות בכבוד

מגידול ירקות באיכות גבוהה בעונה אחת (כ-6 חודשים), על שדה קטן של 1,000 מ"ר, החקלאים מייצרים רווחים כלכליים גבוהים אשר מכפילים את ההכנסה השנתית הממוצעת של משפחותיהם ומאפשרים להם להתפרנס בכבוד ובאופן בר קיימא מאדמתם.

ביטחון תזונתי

ירקות המיוצרים באופן מקומי מאפשרים למשפחות החקלאים ולקהילות המקומיות ליהנות מתזונה משופרת.

רווח כלכלי

היבול המשופר והאיכותי יותר מגדיל את הרווח של החקלאים הקטנים עד פי 8 ליחידת שטח.

יבול גבוה

בזכות השימוש בזנים איכותיים ובידע אגרונומי מקצועי, החקלאים המקומיים מגדילים את היבול עד פי 5 ליחידת שטח.

bottom of page